Functional Review-/systeemikaavioita

Ks. materiaalit englanninkielisillä sivuilla.  

Functional Reviews ja systeemikaaviot on systeemityössä käytetty kuvauskieli, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa ja yhtenäistää asioiden kuvausta tavalla, joka poistaa verbaalisisiin kuvauksiin liittyvät merkityssiältöjen erihinin ja semantikkaan liittyvät ongelmat.  Ohessa systeemikaavion elementit ja niiden keskinäissuhteet pelkistetysti:

 
 

 

 


 

 
 
 
 

 

 

 
   

 


 


 

 

 

 

©2021 Heikki K. Auvinen - Development Consultant - Asumer Oy