Palvelut:

Hankkeiden yksilöinti ja ohjelmointi teknisen avun ja yksityisen sektorin projektitoiminnoissa

 • Opetuksen, ammatillisen ja korkeakouluopetuksen, julkisen hallinnon uudistamishankkeiden ja sähköisten palveluiden, avustustoimintojen koordinoinnin sekä ICT:n ja palvelujen kaupan aloilla
 • Yllä kuvattujen alueiden Toiminnalliset analyysit ja tavoitteiden asettelu yllä olevilla alueilla liiketoimintaprojektien ja lähestymistapojen valitsemiseksi tarjoustoiminnassa
 • Toimintojen arviointi, muut tietojen keruuseen ja osaamistason nostamiseen liittyvät toiminnot EU:N/Maailmanpankin projektistandardien/-ohjeiden seuraamisessa tarjoustoiminnassa 

Hankkeiden arviointi- ja toimintasektorien laadunvarmistuspalvelut projektitoiminnoissa

 • EU:n/Maailmanpankin standardien mukainen monitorointi ja arviointi hankkeissa
 • EU:n/Maailmanpankin standardien mukaisten SMART-indikaattorien kehittäminen
 • EU:n/Maailmanpankin projektien monitoroin- ja arviointivalmiuksien kehittäminen
 • EU:n/Maailmanpankin kaksikieliset (En/Ven.) neuvontapalvelut ja koulutustilaisuudet  
   

EU:n/Maailmanpankin hankkeiden näkyvyyteen liittyvät neuvonta- ja tukipalvelut  

 • Toimialakohtainen hankekohtainen näkyminen/kuvamateriaalin tekeminen asiakkaille
 • EU:n/Maailman pankin standardien mukainen Internet-näkyvyys hankkeiden toteuttajille
 • Sisältöjen suunnittelu/käsikirjoitukset hankkeiden videopohjaisiin näkyvyysohjelmiin
 • Asumer Oy:n Neuvostoliiton ja siirtymätalousmaiden kuva-arkistojen käyttöoikeus  
   

Teknisen avun hankkeisiin liittyvät sovittelu- ja ongelmanratkaisupalvelut 

 • Projektien toteuttamiseen liittyvät neuvottelu- ja sovittelupalvelut osapuolille
 • Ulkopuolisen toimesta tapahtuvat toimenpiteet yhteisten intressien löytämiseksi


Ammatillinen osaaminen (pdf) >>

 

 

 

©2021 Heikki K. Auvinen - Development Consultant - Asumer Oy