Palvelut:

Hankkeiden yksilöinti ja ohjelmointi teknisen avun ja yksityisen sektorin projektitoiminnoissa

  • Opetuksen, ammatillisen ja korkeakouluopetuksen, julkisen hallinnon uudistamishankkeiden ja sähköisten palveluiden, avustustoimintojen koordinoinnin sekä ICT:n ja palvelujen kaupan aloilla
  • Yllä kuvattujen alueiden Toiminnalliset analyysit ja tavoitteiden asettelu yllä olevilla alueilla liiketoimintaprojektien ja lähestymistapojen valitsemiseksi tarjoustoiminnassa
  • Toimintojen arviointi, muut tietojen keruuseen ja osaamistason nostamiseen liittyvät toiminnot EU:N/Maailmanpankin projektistandardien/-ohjeiden seuraamisessa tarjoustoiminnassa 

Hankkeiden arviointi- ja toimintasektorien laadunvarmistuspalvelut projektitoiminnoissa

  • EU:n/Maailmanpankin standardien mukainen monitorointi ja arviointi hankkeissa
  • EU:n/Maailmanpankin standardien mukaisten SMART-indikaattorien kehittäminen
  • EU:n/Maailmanpankin projektien monitoroin- ja arviointivalmiuksien kehittäminen
  • EU:n/Maailmanpankin kaksikieliset (En/Ven.) neuvontapalvelut ja koulutustilaisuudet  
     

EU:n/Maailmanpankin hankkeiden näkyvyyteen liittyvät neuvonta- ja tukipalvelut  

  • Toimialakohtainen hankekohtainen näkyminen/kuvamateriaalin tekeminen asiakkaille
  • EU:n/Maailman pankin standardien mukainen Internet-näkyvyys hankkeiden toteuttajille
  • Sisältöjen suunnittelu/käsikirjoitukset hankkeiden videopohjaisiin näkyvyysohjelmiin
  • Asumer Oy:n Neuvostoliiton ja siirtymätalousmaiden kuva-arkistojen käyttöoikeus  
     

Teknisen avun hankkeisiin liittyvät sovittelu- ja ongelmanratkaisupalvelut 

  • Projektien toteuttamiseen liittyvät neuvottelu- ja sovittelupalvelut osapuolille
  • Ulkopuolisen toimesta tapahtuvat toimenpiteet yhteisten intressien löytämiseksi


Ammatillinen osaaminen (pdf) >>

Asumer Oy, Espoo, Finland   Sähköposti: info@asumer.fi   Puhelin + 358 400 638 660

 

 

©2018 Heikki K. Auvinen - Development Consultant - Asumer Oy