Heikki K. Auvinen - Kehittämiskonsultti

Heikki K. Auvinen, (FM – Kasvatustiede) on suomalainen kehittämiskonsultti, joka on toiminut 1976 - 1995 itä-länsi kaupan tehtävissä ja konsulttina. Vuodesta 1996 lähtien hän on asaintuntijatehtävissä siirtymätalousmaiden teknisen avun ohjelmissa opetussektorilla, julkishallinnossa ja yksityisen sektorin kehittämisessä sekä kyseisten hankkeiden arvioinneissa.  Nämä kotisivut kuvaavat kyseisiä toimintoja  seuraavasti::

Vasemmanpuoleinen sarake sisätää materiaalia Heikki K. Auvisen ammatillisesta/henkilökohtaisesta profiilista.  Oikeanpuoleinen sarake taas sisältää kirjoituksia ja kommenteja ajankohtaisista asioista, jossa sisältö muodostuu seuraavista kokonaisuuksista: 

- Krimin liittäminen Venäjään ja Ukrainan kriisi ml. synteesiraportit ongelmien yksilöimiseksi ja ehdotetut lähestymistavat niiden ratkaisemiseksi;

- Venäläinen historiankäsitys ja sen asymmetrisyys sekä Venäjän viisi odysseiaa -metafora historiakirjoituksen kehikkona;

- Neuvostoliiton hajoaminen ja transitioprosessi sekä niihin liittyvät ongelmat ja arvomaailman muutos Venäjällä osana eurooppalaista  kehitystä.  .   

Asumer Oy – vuonna 1982 perustettu suomalainen osakeyhtiö, joka 1980-luvulla palveli kansainvälisisä itä-länsi -kaupan asiakkaita.  Asumer Oy konsultoi 1980-luvulla yrityksiä ja eri maiden viranomaisia kaksoiskäyttöisten tuotteiden ja CoCom-säännösten velvoitteiden hoitamisessa, kuin myös osallistui kyseisten rajoitusten poistamiseen liittyvään media-kampanjaan länsimaissa. 
 

 
Ajankohtaisten asioiden arviointia
10.01.2020 Avoin kirje yliopistojen rehtoreille Suomessa Lisää >>
21.12.2019 Uusi tiekartta koulutuksen kehittämiseen Lisää >>
17.11.2019 Mistä kehityksen eheydessä on oikein kyse? Lisää >>
22.10.2019 Kehityksen eheyden hallinta Lisää >>
08.10.2019 Klassiset hyveet kansainvälisissä suhteissa Lisää >>

Arkisto >>

Asumer Oy, Espoo, Finland   Sähköposti: info@asumer.fi   Puhelin + 358 400 638 660

 

 

©2020 Heikki K. Auvinen - Development Consultant - Asumer Oy